Nyheder

Nu kan man afskrive på kunst!

Nu kan erhvervsvirksomheder afskrive på kunst efter reglerne for driftsmidler - dvs., at kunstværker på under kr.10.800 (2004) trækkes fra på én gang - koster de mere, afskrives de med 25 % p.a.
Det er en forudsætning, at det drejer sig om førstegangssalg, dvs. kun kunstværker, der ikke har været handlet før og som er købt hos et galleri eller kunstneren, er afskrivningsberettigede.
Auktionskøb giver således ikke adgang til afskrivning.

Hvis kunsten er mur- og nagelfast gælder reglerne for bygningsafskrivning, nemlig 5 % p.a. Det er ligegyldigt, om kunstneren er dansk eller udenlandsk. Lokalerne, kunsten skal smykke, skal være rene erhvervslokaler. Lokaler med blanding af beboelse og erhverv er holdt udenfor. Køberen må ikke være i familie med eller nærtstående til kunstneren.

 

Som noget nyt, nu også kunstmalede kort til kun kr. 25,- pr. stk.
Billeder på vej...